LEGENDA HIDUP PERHUTANAN SOSIAL

Bagikan Bagikan
PERUBAHAN PARADIGMA, KEBIJAKAN DAN SISTEM “Apa pun sudut pandang kita dalam melihat masalah, keberpihakan kita pada masyarakat jangan berkurang. Berpihaklah selalu kepada masyarakat, apalagi kepada mereka yang betul-betul menggantungkan hidup dari sumber daya hutan." (ERNA ROSDIANA)